Nieuwe directeur GC-Diemen

Gezondheidscentra Diemen gaan fuseren met Zuidoost

De gezondheidscentra in Diemen-Noord en Diemen-Zuid praten over een fusie met de Gezondheidscentra Amsterdam Zuidoost GAZO. Volgens planning moet die fusie per 1 januari 2020 een feit zijn. Het samengaan van de gezondheidscentra heeft geen gevolgen voor de patiënten. ‘’De patiënten merken hier niets van. De vestigingen met de huidige personeelsformaties blijven bestaan,’’ heeft bestuurder a.i. Jan Heijs desgevraagd meegedeeld. De gemeente Diemen is blij met de plannen. ‘’Meer samenwerking in de huisartsenzorg is belangrijk. De afgelopen jaren wordt een steeds groter beroep gedaan op de huisartsenzorg en de vraag naar huisartsenzorg zal naar verwachting de komende jaren alleen maar verder toenemen. Een betere samenwerking is dan ook nodig om in te kunnen spelen op de opgaven die de huisartsenzorg de komende jaren te wachten staat. Momenteel is de samenwerking binnen de regio Amsterdam erg versnipperd. Met de voorgestelde fusie gaan de gezondheidscentra mee in de ontwikkeling en beogen zij een heldere structuur neer te zetten die de samenwerking versterkt, het onderlinge overleg en externe communicatie stroomlijnt en zorgt voor inhoudelijke meerwaarde,’’ schrijven B&W in een notitie aan de gemeenteraad.