Ingreep politie Amsterdam heeft weinig gevolgen voor Diemen

De politie van Diemen/Ouder-Amstel zal naar verwachting weinig gevolgen ondervinden van de maatregelen die vanwege de ernstige capaciteitsproblemen woensdag zijn aangekondigd voor de politie Amsterdam waartoe ook het Diemer basisteam behoort. In de hoofdstad worden op korte termijn teams tegen overlast en veel voorkomende criminaliteit opgeheven en sluiten negen politiebureaus vanaf 18.00 uur de deuren. β€˜β€™De gevolgen van de korte termijn maatregelen bij de politie hebben vooral betrekking op de specifieke inzet voor de stad Amsterdam (binnenstadsoffensief, horeca, coffeeshops, taxi’s). De rode draad van de maatregelen is dat capaciteit van specialistische teams wordt overgeheveld naar de basisteams in de districten. Het basisteam Diemen/Ouder-Amstel zou mogelijk iets uitgebreid worden door de maatregelen, maar daar horen dan ook nieuwe taken bij. Per saldo zal er voor Diemen/Ouder-Amstel dus weinig veranderen,’’ aldus een woordvoerder van de gemeente Diemen.