Inspraak DZ-Busbaan

Verkeersplannen Diemen-Zuid gaan twee miljoen kosten

Voor het openstellen en deels verleggen van de busbaan in Diemen-Zuid, het instellen van een 30 km zone en het aanleggen van een rotonde op de kruising van Beukenhorst met de Boven Rijkersloot is volgens de huidige schatting een budget van twee miljoen euro nodig. Dat blijkt uit stukken van de gemeente. In een eerste fase worden betrokkenen alleen geïnformeerd en is er nog geen sprake van participatie. In dat kader is vorig jaar al een eerste informatie-avond gehouden. In een volgende fase is er meer ruimte voor participatie en worden bewoners van Diemen-Zuid en andere betrokkenen ‘geraadpleegd’ over de plannen en de uitwerking daarvan. Volgens de huidige plannen zullen de werkzaamheden niet voor het vierde kwartaal van 2021 kunnen beginnen. Verdere informatie over het project, de planning en andere bijzonderheden is te vinden op de website van de gemeente diemen.nl