Ouderenpartij

OPD: fouten bij afgeven verklaring voor biomassacentrale

De raadsfractie van de Ouderenpartij Diemen stelt dat er procedure fouten zijn gemaakt bij het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen (VVGB) voor de biomassacentrale in Diemen door de gemeenteraad. De OPD wijst op een uitspraak van de Raad van State dat alleen de gemeenteraad zo’n VVGB mag afgeven en dat de raad dan ook de verdere procedure moet volgen. Volgens de fractie is dat in Diemen niet op de wettelijk voorgeschreven manier gebeurd. Bij de rechtbank van Haarlem is ook beroep aangetekend tegen de voor de centrale verleende omgevingsvergunning inclusief de VVGB. De raadsfractie heeft nu aan B&W van Diemen nadere vragen gesteld over de procedure, de rol van B&W zelf daarin en de rechtsgeldigheid ervan. ‘’We kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat uw college deze uitspraak (van de Raad van State -red.) niet heeft betrokken bij de voorbereiding van de afgifte van de VVGB, en dat de raad belangrijke informatie is onthouden. Deze uitspraak had vanzelfsprekend betrokken moeten worden bij de voorbereiding van het raadsbesluit. De mogelijkheid bestaat nu dat de rechtbank de VVGB alsnog vernietigt. Wat dan gaat gebeuren is op dit moment niet te voorzien,’’ aldus de Ouderenpartij Diemen.