‘Veel klachten huurders over slechte service van De Key’

Huurders van Woonstichting De Key, die in Diemen woningen beheert aan Beukenhorst, het Berkenplein en de studentencomplexen aan de Rode Kruislaan en de Bergwijkdreef, hebben een reeks klachten over de service van die instelling. Dat blijkt uit een onderzoek van Judith van Male in opdracht van Huurdersvereniging Arcade die zelf in Diemen-Zuid is gevestigd. Ze vroeg een aantal bewonerscommissies naar hun ervaringen met De Key. Daaruit komt naar voren dat huurders ‘onheus worden bejegend of zelfs het zwijgen worden opgelegd, en dat ook de daadwerkelijke dienstverlening veel te wensen overlaat,’ aldus Arcade. Het Arcadebestuur merkt dat de huurdersparticipatie toeneemt vanwege de onrust en onvrede. ‘’Meer mensen worden actief in een bewonerscommissie of starten er eentje op omdat ze klachten hebben over gebreken, achterstallig onderhoud, extra kosten, slechte communicatie en het niet thuis geven van contactpersonen. Een reorganisatie in dienstverlening van De Key zorgt bovendien voor veel onduidelijkheid en miscommunicatie. Het is lastig aantoonbaar dat De Key willens en wetens haar zittende huurders in de kou laat staan, maar het past wel in het beeld dat De Key zich qua bedrijfsvoering liever concentreert op starters en andere lucratieve doelgroepen,’’ aldus het Arcadebestuur.