Nuonweg

Nuonweg tussen Diemen en Maxis gaat dit jaar nog open

De Overdiemerweg, beter bekend als de Nuonweg, tussen Over-Diemen en de Maxis kan dit jaar nog open voor autoverkeer. Dat heeft een woordvoerder van de gemeente Amsterdam meegedeeld. Het bestek (dat bestaat uit de omschrijving van het uit te voeren werk, inclusief de administratieve, juridische en technische bepalingen, materialen en uitvoeringsvoorwaarden)  is bijna afgerond en wordt in februari gepubliceerd. ‘’Als de aanbesteding succesvol verloopt, wordt de weg zoals eerder ook is gecommuniceerd eind 2020 opgeleverd.’’ De weg langs de centrale van Nuon (nu Vattenfall) ligt op grondgebied van Diemen maar het werk wordt uitgevoerd door en voor rekening van de gemeente Amsterdam. Dat gebeurt omdat de weg vooral open gaat op verzoek van bewoners van IJburg. Als de Overdiemerweg eenmaal open is, dan moeten inwoners van Diemen zowel naar als van de Maxis via de Uyllanderbrug rijden.