Betaald parkeren Diemen

Enquête parkeerbeleid Diemen is alleen geldig met code

De enquête over het parkeerbeleid in Diemen is alleen geldig als gebruik gemaakt wordt van de persoonlijke code die is vermeld in de brief die alle inwoners van Diemen hebben ontvangen. De gemeente heeft vragen ontvangen van bewoners over het parkeeronderzoek. Bij het verwerken van de resultaten worden alléén de enquêtes verwerkt die ingevuld zijn met de code uit de brief. Enquêtes die op een andere manier zijn ingevuld worden niet verwerkt, laat de gemeente op Facebook weten. Het parkeeronderzoek kan nog tot eind deze maand worden ingevuld, maar dat kan alleen online. Vermelding van de postcode is eveneens verplicht maar daarbij wordt de privacy beschermd, aldus de bewonersbrief. De resultaten van het bewonersonderzoek worden verwerkt in een nieuw parkeerbeleid dat later dit jaar aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Bij die behandeling is er nog wel een mogelijkheid tot inspraak. De inwoners van Diemen worden te zijner tijd ook nader geïnformeerd over het proces.