‘Logica omleidingen in centrum van Diemen is ver te zoeken’

Door de vele werkzaamheden in het centrum van Diemen is een chaos aan verkeersmaatregelen ontstaan, stelt de raadsfractie van de Onafhankelijke Partij Diemen. ‘’Overal ziet men er verkeersomleidingen. De logica waarom en waarheen voetgangers, fietsers en ander verkeer heen geleid worden is door de wirwar van het plaatsen van verkeersborden ver te zoeken. Nutsbedrijven plaatsen hun wegafzettingen en borden en houden geen rekening met de werkzaamheden van de gemeente. Bouwers krijgen in- en uitritten toegewezen waardoor voetgangers en fietsers moeten omrijden.  Fiets- en voetpaden worden afgesloten terwijl er geen werkzaamheden plaatsvinden,’’ aldus OnPD in schriftelijke vragen aan B&W. ‘’Wie bepaalt en controleert ter plekke waar en hoe  verkeersaanwijzingsborden geplaatst worden? Waarom worden afsluitingen niet opgeheven als er geen werkzaamheden plaatsvinden? Waarom ruimen uitvoerders hun materialen niet op en lopen zij hun verkeersaanwijzingen niet regelmatig na? Waarom is het fiets- en voetpad langs het water vanwege de bouw op de Punt de Sniep afgesloten en is er niet voor de mogelijkheid gekozen om, net zoals bij de bouw van de Oostpoort in Amsterdam, verkeersregelaars in te zetten?’’