BusbaanDZ-

College houdt vast aan openstellen busbaan Diemen-Zuid

B&W van Diemen houden vast aan het openstellen van de busbaan in Diemen-Zuid voor alle autoverkeer. ‘’De voornaamste reden hiervoor is dat de nieuwe woonwijk ‘Holland Park’ beter aangesloten moet worden op de rest van Diemen voor fietsers, voetgangers, openbaar vervoer en autoverkeer,’’ aldus de toelichting. Zoals eerder aangekondigd betekent dat ook dat 30 kilometer wordt ingevoerd op de doorgaande route door de wijk. Het college gaat de gemeenteraad voorstellen het bestemmingsplan in die zin te wijzigen. Het voorontwerp daarvan wordt binnenkort ter inzage gelegd voor inspraak en vooroverleg. Ook wordt het besproken in een informatieve vergadering van de gemeenteraad waarbij betrokkenen hun mening kunnen geven. Het college vraagt wel ‘aandacht voor de communicatie over dit onderwerp.’ Wat de verdere tijdsplanning is voor uitvoering van de plannen is in dit stadium nog niet meegedeeld. Eerder bleek dat er zowel felle tegenstanders als voorstanders zijn voor het openstellen van de busbaan.