Sporthal Diemen

Voor nieuwe sporthal Diemen moeten zes bomen verdwijnen

Voor de bouw van een nieuwe sporthal naast de bestaande aan de Prins Bernhardlaan in het centrum van Diemen moeten zes bomen verdwijnen. Uit een analyse is gebleken dat drie bomen minder dan 50 punten scoren waardoor een omgevingsvergunning voor het kapen kan worden verleend. Drie andere bomen scoren hoger maar daarvoor hebben B&W alsnog een vergunning tot kappen verleend. het college acht dat nodig vanwege ‘de maatschappelijk zwaarwegende reden de uitbreiding van de sporthal’. Het college gaat verder het bestemmingsplan dat de bouw van de tweede sporthal mogelijk moet maken ter goedkeuring voorleggen aan de gemeenteraad. De gemeente gaat er van uit dat de bouw volgend jaar kan beginnen. Voorshands is een bedrag uitgetrokken van 8,7 miljoen euro maar dat zou meer kunnen worden door de sterke stijging van de bouwkosten.