Holland Park

Minder kans op betaalbare woning in de regio van Diemen

De mogelijkheden voor het vinden van betaalbare woonruimte in de Metropoolregio Amsterdam (MRA), waartoe ook Diemen behoort, zijn in de afgelopen twee jaar verder afgenomen. Terwijl in deze periode juist erg veel nieuwe woningen zijn gebouwd, nam het percentage sociale huurwoningen af en nam het aandeel van huishoudens met een laag inkomen toe. Ook zijn er naar verhouding minder middeldure koopwoningen dan twee jaar geleden. Het aanbod van dure huur- en koopwoningen is juist groter geworden. Vooral de particuliere vrije sectorhuur is gegroeid. In de afgelopen twee jaar nam het percentage sociale huurwoningen in de MRA af van 40% naar 38% en steeg het percentage huishoudens met een laag inkomen van 41% naar 42%. Dat blijkt uit het tweejaarlijkse regiobrede onderzoek Wonen in de Metropoolregio Amsterdam dat in 2019 voor de tweede keer in de gehele MRA is gehouden. Ruim 48.000 inwoners van de gemeenten in de MRA hebben een enquĂȘte ingevuld over hun woonsituatie, woonwensen en woonlasten.