Hogeschool inHolland

Hulp Studenten InHolland Diemen bij digitale vaardigheden

Het Leef en leerpunt van Stichting Welzijn Diemen (SWD) gaat samenwerken met Hogeschool Inholland Diemen. Door deze samenwerking kan de SWD inwoners van Diemen helpen met digitale vaardigheden. Acht tot tien studenten van Inholland Diemen gaan zich de komende tijd inzetten om inwoners van Diemen te helpen met digitale vaardigheden. Voor de studenten wordt dit ook een wezenlijk onderdeel van hun opleiding. Stichting Welzijn Diemen koppelt een student aan een inwoner van Diemen, zodat die computerhulp op maat kan krijgen. De computerhulp is gratis. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via leefenleerpunt@welzijndiemen.nl. Op het Leef en Leerpunt, dat in november is geopend, kunnen bezoekers terecht met vragen over het leren van Nederlands, computervaardigheden en rekenen & budget. Mensen kunnen er zelfstandig aan de slag met de computer of met studiemateriaal, meedoen aan een activiteit, of worden doorverwezen naar het aanbod in de buurt.