Betaald parkeren Diemen

Rond de 100 parkeerbonnen in buurt Arent Krijtsstraat

Afgelopen jaar zijn in en rond de Arent Krijtsstraat in Diemen rond de 100 parkeerbonnen uitgedeeld, ofwel gemiddeld twee per week. De door de gemeente ingehuurde parkeerdienst P1 komt minimaal één keer per twee weken in dit deel van Diemen om controles uit te voeren. Dat delen B&W mee op vragen van de Onafhankelijke Partij Diemen over parkeeroverlast in de Arent Krijtsstraat en de zijstraten. Bij de gemeente zijn daar afgelopen jaar, telefonische reacties meegeteld, circa 40 klachten over binnengekomen. De komende tijd blijft de verkeersdruk in deze hoofdstraat hoger dan normaal door het werk aan de Burg. Bickerstraat en de volgende week ingaande afsluiting van de Hartveldseweg. Die verkeersdruk komt daarmee uit rond 10.000 auto’s per dag. Als alle werkzaamheden deze zomer zijn afgerond, dat daalt dat naar verwachting weer naar 7.500 auto’s per dag. Mede vanwege die tijdelijk hogere verkeersdruk lijkt het college het momenteel niet een geschikt tijdstip om de parkeersituatie in deze buurt in kaart te brengen.