MaDi Zuidoost en Diemen gaat samen met Civic Amsterdam

MaDi Zuidoost en Diemen, dat maatschappelijke steun biedt, is onderdeel geworden van Civic Amsterdam. Die instelling maakt deel uit van de nationaal werkende commerciële zorg-onderneming B&A Groep. MaDi Zuidoost en Diemen ziet de samenwerking als volgende stap vooruit. Directeur-bestuurder Maarten van Dongen: ‘’We kunnen op deze manier verder groeien als de mensgerichte organisatie die we zijn en kunnen beter invulling geven aan onze ambitie om elke hulpvraag te benaderen vanuit een meer integrale benadering. Hulpvragen staan tenslotte nooit op zich, maar zijn vaak complex en raken meerdere ondersteuningsgebieden, zoals sociale, maatschappelijke, persoonlijke en financiële kwesties. Het biedt ons daarnaast de kans om te investeren in de kwaliteit en professionalisering van de organisatie. Zo kunnen we onze dienstverlening verbeteren en verbreden, maar ook de ondersteuning van onze dienstverlening, denk aan ICT-systemen, snel en adequaat verder optimaliseren,” aldus Maarten van Dongen, directeur-bestuurder van MaDi Zuidoost en Diemen.