Inspraak DZ-Busbaan

Gemeenteraad behandelt openstellen busbaan Diemen-Zuid

De gemeenteraad van Diemen behandelt in de informatieve vergadering van 12 maart het voorstel van B&W om de busbaan door Diemen-Zuid open te stellen voor autoverkeer en ook andere verkeersmaatregelen in dat deel van Diemen te nemen. Bij het begin van de behandeling van het agendapunt kunnen insprekers hun mening geven over de plannen. Volgens de planning van de raad gebeurt dat rond 21.30 uur omdat eerst een naar verwachting uitgebreide behandeling van een Nota Erfpacht op de agenda staat. B&W willen de busbaan voornamelijk openstellen om bewoners van de nieuwe woonwijk Holland Park een betere verbinding per auto, fiets en openbaar vervoer te bieden met het centrum van Diemen. In dat verband moet er ook een rotonde komen op het huidige kruispunt bij Beukenhorst en zou er in dit deel van Zuid een aantal 30 km zones worden ingesteld. Een bewonersgroep in Diemen-Zuid verzet zich echter al geruime tijd tegen het plan.