Vattenfall: biomassacentrale Diemen eind 2023 in gebruik

Energiebedrijf Vattenfall (voorheen Nuon) hoopt de biomassacentrale in Diemen eind 2023 in gebruik te kunnen nemen. Vattenfall verwacht volgend jaar een investeringsbesluit over het project te kunnen nemen, heeft het bedrijf desgevraagd laten weten via Twitter. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben tot nu toe echter de vergunning op grond van de Wet Natuurbescherming voor het project nog niet verleend. ‘’Doordat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) na een uitspraak door de Raad van State niet meer gebruikt mag worden, heeft de vergunningverlening in heel Nederland vertraging opgelopen. Inmiddels is het door het invoeren van de beleidsregel stikstof wel weer mogelijk om vergunningen te verlenen, maar moeten deze aan strengere voorwaarden voldoen. Dat geldt ook voor de vergunningsaanvraag voor de biomassacentrale in Diemen. Op dit moment wordt deze aanvraag getoetst,’’ heeft een woordvoerder van GS meegedeeld. De vergunning op grond van de omgevingswet is wel verleend nadat de gemeenteraad van Diemen daartoe ook een verklaring van geen bedenkingen had afgegeven. Tegen die vergunning loopt nog een beroepsprocedure bij de rechtbank in Haarlem.