Jongerenraad Diemen

Jongerenraad houdt enquête over het wonen in Diemen

De Jongerenraad Diemen houdt een enquête over het wonen in Diemen. De raad wil van jongeren onder meer weten in welk deel van Diemen ze wonen, of ze nog bij hun ouders wonen, zelfstandig of met anderen een huis huren of anderszins gehuisvest zijn en hoeveel momenteel wordt betaald voor de woning. Ook vraagt de Jongerenraad of men tevreden is met de huidige woonsituatie. ‘’Wil je in de gemeente Diemen blijven als je op jezelf gaat wonen of een nieuwe woning neemt,’’ is een volgende vraag. De respondenten wordt ook gevraagd of ze actief woningzoekend zijn en wat voor soort huisvesting dan wordt gezocht. ‘Heb je er vertrouwen in dat je in Diemen een woning gaat kunnen vinden,’ en ‘Maak je je zorgen over je woonsituatie nu en/of in de toekomst,’ zijn volgende vragen. De Jongerenraad, die het gemeentebestuur van Diemen gevraagd of ongevraagd adviseert, vraagt tenslotte waar de gemeente op moet letten bij het opstellen van een woningbeleid voor jongeren. De enquête is te vinden op www.jongerenvandiemen.nl