Meer laadpunten voor elektrische auto’s in wijken Diemen

Op een aantal plaatsen in Diemen worden opnieuw parkeerplaatsen gereserveerd voor het opladen van elektrische auto’s. De laatste weken zijn de volgende locaties aangewezen: twee parkeerplaatsen in Sint Janskruid in Diemen-Zuid, een tweede laadpunt op de parkeerplaats van Beukenhorst ook in Diemen-Zuid, een tweede plek bij een laadpaal aan Rietgors in Diemen-Noord en eveneens een extra parkeerplek bij een laadpunt aan de Distelvlinderweg in Noord. Tegen de aanwijzingen kan nog wel bezwaar worden ingediend. B&W van Diemen hebben de maatregelen genomen omdat ‘het gebruik van elektrisch rijden kansen biedt om de CO2 uitstoot door verkeer te verminderen’. Deze aanpak is vastgelegd in een nota ‘Opladen elektrische voertuigen’ van juli 2019. Op enkele plaatsen in Diemen zijn overigens ook laadpalen neergezet zonder gereserveerde parkeerplaatsen.