Ons Diemen zet vraagtekens bij veiligheid kabels glasvezel

De raadsfractie van Ons Diemen zet vraagtekens bij de cyberveiligheid van de kabels die in Diemen zijn of worden aangelegd voor het glasvezelnetwerk. ‘’Wij horen (en zien) dat de kabels op verschillende manieren worden aangelegd. Bij de één gewoon via de grond, maar bij de ander (vaak bij flats) via de gevel naar boven. In sommige gevallen houdt dit in dat de kabels via de straat bereikbaar zijn,’’ signaleert Ons Diemen in vragen aan B&W. ‘’Binnen de informatietechnologie geldt de regel: Het is niet een kwestie van wanneer men tot bepaalde data komt, het is meer een kwestie van hoe lang het duurt om er te komen. Een kabel die open en bloot ligt kan gemakkelijk worden afgetapt. Dat wil niet zeggen dat de data direct toegankelijk is maar het wordt wel gemakkelijk gemaakt als de kabels in het zicht liggen en dat lijkt ons niet de bedoeling.’’ Ons Diemen wil daarom weten in hoeverre er bij de aanleg van glasvezel (en andere internetkabels) is nagedacht over cybersecurity en in hoeverre de verantwoordelijkheid ligt bij de organisatie die de kabels aanlegt en de gemeente die de organisatie inhuurt?