Kruispunt in het centrum van Diemen is één grote bouwput

Het kruispunt van de Hartveldseweg en de Burg.Bickerstraat in het centrum van Diemen is één grote bouwput. Het wegdek is weggefreesd en de tramrails zijn verwijderd om vernieuwd te worden. Ook het wegdek van de Diemerbrug wordt vernieuwd. De werkzaamheden gaan zeven dagen in de week door zodat het kruispunt op 9 maart weer open kan voor het verkeer van en naar de brug. Ook verderop langs de Hartveldseweg wordt met inzet van vele machines gewerkt. Dat weggedeelte blijft echter nog enkele maanden afgesloten voor verkeer richting Amsterdam. Het vernieuwen van de tramrails wordt volgens een woordvoerder van het GVB in twee fasen uitgevoerd, eerst het gedeelte tot aan de Schoolstraat, vervolgens een week pauze en daarna de rest van de Hartveldseweg tot aan de Arent Krijtsstraat. Dat wordt gedaan om het mogelijk te maken trams van en naar de Hoofdwerkplaats aan de Provincialeweg elders in Diemen te laten rijden. Tramlijn 19 blijft echter tot eind maart in Diemen zelf gestremd en vervangen door buslijn 79.