Gemeentehuis Diemen

Gemeenteraad Diemen regelt vergadering met noodprocedure

De gemeenteraad van Diemen heeft de vergadering van vanavond, donderdag 26 maart, via een noodprocedure afgewikkeld. Afgesproken was dat de meeste raadsleden afwezig zouden blijven waardoor het quorum, het vereiste aantal aanwezige leden, niet gehaald werd. Daarop werd gebruik gemaakt van een noodoptie waarmee de burgemeester een nieuwe vergadering kon uitschrijven waarbij minder raadsleden fysiek aanwezig hoeven te zijn om besluiten te kunnen nemen. Uiteindelijk waren slechts één raadslid van de coalitie en één van de oppositiefracties aanwezig die gezamenlijk over de agendapunten stemden en binnen enkele minuten de vergadering weer konden afronden. ‘’De gemeenteraad is een afspiegeling van de maatschappij. Het is dan ook niet vreemd dat zorgen die momenteel in de maatschappij leven, ook breed gedeeld worden door onze volksvertegenwoordigers. Daarnaast zijn we het er gelukkig ook over eens dat we onze verantwoordelijkheden de komende tijd niet kunnen laten liggen’’, aldus Kai de Haan, voorzitter van het presidium van de raad. Voor de informatieve vergadering op 16 april wordt nu gewerkt aan het realiseren van een digitale vergaderoptie. Ook wordt gekeken of het mogelijk is om het openbare karakter te behouden door belangstellenden live mee te laten luisteren en eventueel inspreken vanuit huis mogelijk te maken.