ondernemersklimaat

Gemeente Diemen steunt door crisis getroffen ondernemers

De gemeente Diemen steunt door de coronacrisis getroffen plaatselijke ondernemers met een reeks eigen maatregelen. Zo handelt de gemeente inkomende facturen zo snel mogelijk af, worden in ieder geval tot 1 juni geen marktgelden geheven en wordt de invordering van belastingen en dergelijke verzet van mei 2020 naar september dit jaar. Vóór 1 juni 2020 zullen geen nieuwe belastingaanslagen over het jaar 2020 opgelegd worden voor OZB, afvalstoffenheffing, rioolbelasting, precariobelasting en toeristenbelasting. De gemeente Diemen stelt zich verder coulant en ruimhartig op bij het invullen van betalingsregelingen. Zie voor meer informatie https://ondernemersloket.diemen.nl. Op de website van de gemeente is ook informatie te vinden over de overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers die de rijksoverheid heeft ingesteld. De uitvoering van die regeling loopt via de gemeente, zie voor verdere informatie en het aanvraagformulier https://www.diemen.nl/inwoner/publicatie/tijdelijke-overbruggingsregeling-zelfstandige-ondernemers-tozo Ondernemers met specifieke vragen aan de gemeente kunnen terecht op www.diemen.nl of via ez@diemen.nl Andere regelingen voor ondernemers zijn onder meer te vinden bij de belastingdienst, het uwv en rvo.nl