Ouderenpartij Diemen wil hulp voor kind zonder computer

De Ouderenpartij Diemen wil dat de gemeente hulp biedt aan leerlingen uit Diemen die thuis online de school moeten volgen en huiswerk moeten maken maar dat niet kunnen omdat ze geen computer of internetverbinding hebben. Ook zijn er kinderen die moeilijk de school kunnen blijven volgen vanwege de thuissituatie. ‘’Sommige kinderen moeten hun toevlucht zoeken in de badkamer of een rommelhok. Zij dreigen leerachterstanden op te lopen.’’ De OPD schat op basis van Amsterdamse gegevens dat het in Diemen in totaal om circa 200 kinderen zou kunnen gaan. De raadfractie van de partij vraagt B&W hoeveel huishoudens gebruik maken van de bestaande computerregeling voor minima. ‘’Bent u bereid de regeling ook open te stellen voor huishoudens die niet over een minimuminkomen beschikken? Wat doet u in deze Coronatijd (meer) om te zorgen dat leerlingen niet een leerachterstand oplopen door het ontbreken van computer, internetverbinding of geschikte thuiswerksituatie?,’’ aldus de Ouderenpartij Diemen in schriftelijke vragen aan B&W.