Vragen in Staten over vergunning biomassacentrale Diemen

De statenleden Joost van Gilse (VVD) en Anouk Gielen (GroenLinks) willen van GS van Noord-Holland weten op welke manieren dat college heeft geprobeerd Vattenfall af te houden van de vergunningaanvraag voor de grootschalige biomassacentrale in Diemen. Ook vragen ze hoe de onlangs verleende natuurvergunning voor het project in Diemen zich verhoudt tot het coalitieakkoord. In dat akkoord is afgesproken dat GS hun invloed aanwenden om de bouw van grootschalige biomassacentrales tegen te gaan. ‘’Hoe wenden GS die invloed momenteel aan? Waren er wettelijke mogelijkheden om vergunningverlening te voorkomen?’’ De statenleden refereren verder aan de natuurvergunning van 2015 waarin een te hoog maximum voor de stikstofuitstoot was opgenomen. ‘’Hoe heeft dat kunnen gebeuren en hoe voorkomt u herhaling?’’ Dat VVD en GroenLinks de vragen samen stellen is in die zin opmerkelijk omdat de VVD in de raad van Diemen tegen het verlenen van een verklaring van geen bedenkingen heeft gestemd terwijl GroenLinks daar vóór stemde. Overigens zijn er ook in de Tweede Kamer door de fracties van de PVV en de Partij voor de Dieren vragen gesteld over de biomassacentrale in Diemen.