Cordaan

19 bewoners verpleeghuizen Diemen overleden aan corona

In de twee verpleegtehuizen van Cordaan in Diemen zijn inmiddels negentien bewoners overleden na besmetting met het coronavirus. In De Diem gaat het om 12 van de 44 bewoners met een indicatie voor een verpleeghuis, in Berkenstede om zeven bewoners van de in totaal 180. In Berkenstede zijn nog tien bewoners besmet waarvan er één is hersteld en drie geen klachten meer hebben. In De Diem wordt nog één bewoner geïsoleerd verzorgd vanwege besmetting en zijn twee bewoners weer hersteld. Dat heeft een woordvoerder van Cordaan aan diemerkrant.nl meegedeeld. Beide locaties zijn gesloten voor bezoek op last van het RIVM en het kabinet. Inmiddels zijn er maatregelen getroffen om op een veilige wijze een vorm van bezoek te faciliteren. Daartoe wordt op woensdag 6 mei een Quarantainer bij De Diem geplaatst. Berkenstede volgt op 11 mei. Een Quarantainer is een container die als bezoekruimte is ingericht. Gescheiden door een glazen wand kunnen bewoners hun naasten zien en met hen praten. Het bezoek in de Quarantainer gaat op afspraak.