NieuwjaarsreceptieOmval

‘Fusie’ bibliotheek met De Omval kost 1,5 miljoen euro meer

Verhuizing van de openbare bibliotheek OBA van de eigen huisvesting aan het Wilhelminaplantsoen naar Theater de Omval in Diemen gaat ruim 3,9 miljoen euro kosten. Dat is bijna 1,5 miljoen euro meer dan de oorspronkelijk genoemde 2,45 miljoen. B&W van Diemen hebben op basis van verdere onderzoeken wel besloten door te gaan met het plan om de bibliotheek in het gebouw van De Omval op te nemen. Dat betekent dat het theatergebouw aan de achterzijde, bij het parkeerterrein, zal worden uitgebreid. De hogere kosten blijken uit een nadere berekening waarin ook de noodzakelijke interne verbouwing van het theaterpand, de aanpassing van de openbare ruimte rond het complex en maatregelen op het gebied van duurzaamheid zijn meegenomen. Ook speelt de sterke stijging van de bouwkosten van de laatste jaren een rol. Een deel van de extra kosten kan worden betaald uit een investering vanuit de OBA en uit besparingen op het onderhoudsplan voor De Omval zelf. Uiteindelijk wordt de gemeenteraad daarom gevraagd 3,2 miljoen euro uit te trekken voor uitvoering van het project.