VVD Diemen vraagt naar rol Vattenfall bij warmtenetten

De VVD-fractie in de gemeenteraad van Diemen wil van B&W weten of en zo ja waar er in de gemeente op dit moment gebruik wordt gemaakt van door Vattenfall geleverde warmte. Ook vraagt de VVD Diemen of er ten aanzien van nieuwbouw in Diemen wordt uitgegaan van warmtelevering door Vattenfall. ‘’Als in de toekomst Vattenfall overgaat op de productie van warmte opgewekt door biomassa stopt de gemeente Diemen dan met de afname van die warmte? Zo nee, waarom niet? Is de gemeente Diemen vrij in de keuze van een leveranciers voor warmte in Diemen middels het/een warmtenet. Zo nee, waarom niet en waarom is dat zo geregeld?’’ aldus de raadsfractie in schriftelijke vragen. In een toelichting schrijft de VVD: ‘’De gemeente Diemen is tegen biomassa en de toepassing daarvan door Vattenfall zoals bij de centrale die in Diemen waarschijnlijk gerealiseerd zal worden. In dit verband zou het merkwaardig zijn als in de gemeente Diemen gebruik gemaakt wordt c.q. gebruikt gemaakt gaat worden van de door die Vattenfall geleverde warmte.