Pastorie

OnPDiemen wil bibliotheek verhuizen naar de RK Pastorie

De Onafhankelijke Partij Diemen wil laten onderzoeken of de bibliotheek kan verhuizen naar de RK Pastorie aan de Hartveldseweg in plaats van naar Theater de Omval. ‘’Op die manier kunnen twee vliegen in één klap worden gevangen. Een cultuurhistorisch gebouw redden en de bibliotheek verhuizen,’’ aldus de raadsfractie van de OnPD die vanavond in de gemeenteraad mondelinge vragen stelt over dat onderwerp. De fractie wijst er op dat de aanpassingen van de Omval om de bibliotheek te kunnen huisvesten fors duurder uitvallen. Vorige week meldde de gemeente dat de totale kosten oplopen tot vier miljoen euro. ‘’Is een verhuizing van de bibliotheek Diemen naar de Omval, gelet op alle te maken kosten, nog verantwoord gelet op de te verwachten opbrengsten? Kan met het benodigde geld voor de verplaatsing van de bibliotheek Diemen de RK Pastorie gerestaureerd worden en daar de bibliotheek Diemen gevestigd worden,’’ aldus de fractie. De gemeenteraad van Diemen nam al in september 2018 een motie aan over restauratie van de pastorie, die op de monumentenlijst staat. Sindsdien is over dat project echter niets meer vernomen. Onafhankelijke Partij Diemen wil daarom ook weten hoe het met die restauratieplannen staat.