Geen inspraak meer over bouwplannen Arent Krijtsstraat 1

Over het bouwplan voor een appartementencomplex op de hoek van de Arent Krijtsstraat en de Hartveldseweg in Diemen is geen verdere inspraak mogelijk. Het door projectontwikkelaar AM na een lange procedure opgestelde ontwerp is volgens B&W definitief. Een voor april geplande inloopavond, die uiteindelijk is afgelast, ‘had niet de bedoeling om de varianten en het definitief ontwerp opnieuw aan de orde te stellen. Het karakter van die inloop zou zijn toelichting geven op het definitief ontwerp en de verdere procedure.’ ‘’De ontwikkeling van de Arent Krijtsstraat 1 kent een lange historie waarin inmiddels veel momenten zijn geweest om opinies en opvattingen te wisselen,’’  schrijft het college in antwoord op vragen van de Onafhankelijke Partij Diemen. Die raadsfractie wilde de lopende procedure van ter inzage legging opschorten vanwege de coronacrisis maar daar zien B&W geen aanleiding toe. Alle betrokken stukken zijn te raadplegen in het gemeentehuis en via de website van de gemeente. Daarbij was het ook mogelijk zienswijzen – bezwaarschriften – in te dienen. ‘’In combinatie met de eerder geboden mogelijkheden om mee te praten over, en kennis te nemen van, het voorstel vinden wij de nu gevolgde werkwijze zorgvuldig en is opschorting c.q. op een ander moment opstart van de zienswijze termijn niet noodzakelijk,’’ aldus het college.