Coronacrisis kan gemeente Diemen twee miljoen gaan kosten

De coronacrisis kan de gemeente Diemen rond de twee miljoen euro kosten. Dat is echter een eerste voorlopige schatting, melden B&W aan de gemeenteraad. Ook gaat het bij die schatting alleen om effecten op korte termijn. De gevolgen op langere termijn zijn nog moeilijk in te schatten. ‘’In het financiële beleid gaat het college er van uit dat de crisis voort zal duren totdat er een vaccin is gevonden en kan worden toegepast. Voorlopig en voorzichtigheidshalve schatten wij in dat dit pas in de tweede helft van 2021 het geval zal zijn. Dat betekent dat de economische crisis zich vooralsnog voortzet en dat dit stevige effecten heeft op de werkgelegenheid, faillissementen, toerisme en de wijze waarop de gemeentelijke organisatie functioneert.’’ Ook is er sprake van een ‘onvoorspelbare toename in zorg.’ Tegelijk tekent het college aan: ’’De financiële positie van de gemeente Diemen is goed. Zowel de accountant als onze toezichthouder, de Provincie Noord Holland, bevestigen dit. Belangrijkste oorzaken hiervan zijn de groei van Diemen en het financiële beleid dat gevoerd is. Dat maakt dat we nu iets rustiger kunnen reageren op de gevolgen van de coronacrisis en geen overhaaste beslissingen hoeven te nemen.’’