‘Bouw nieuwe woningen niet ten koste van karakter Diemen’

Veel bewoners van Diemen vinden dat uitbreiden van het aantal woningen niet ten koste moet gaan van het karakter van Diemen. Behoud of uitbreiden van het groen in de wijken en het buitengebied is voor veel inwoners ook belangrijk. ‘’Inwoners voelen het spanningsveld tussen verschillende wensen zoals natuur en groen en nieuwe woningen,’’ blijkt uit een online enquête van de gemeente over de toekomst van Diemen waarop 818 mensen hebben gereageerd. De deelnemers omschrijven Diemen als rustig, groen en dorps en dichtbij Amsterdam. Bedrijven en de maatschappelijke partners noemen de ligging van Diemen (tussen stad en groen), de kleinschaligheid van de gemeente en het groeiend aantal inwoners in Diemen als kansen voor de toekomst. De resultaten zijn belangrijk voor de Omgevingsvisie 2040 waar de gemeente momenteel aan werkt. Uit de enquête blijkt volgens de gemeente dat ‘inwoners zich erg betrokken voelen bij het maken van die Omgevingsvisie en willen meedenken tijdens het verdere proces’.