Gemeente Diemen heeft voldoende invloed op toekomst pastorie

 

De gemeente Diemen heeft voldoende invloed op de toekomstige ontwikkeling van de pastorie Sint Petrus Banden aan de Hartveldseweg. Een voorkeursrecht bij de verkoop van het gebouw is dan ook volgens B&W niet nodig, aldus een notitie aan de gemeenteraad. Het pand heeft de status van rijksmonument waardoor zowel het exterieur als het interieur behouden dient te blijven. De gemeente heeft recent ook een handhavingstraject voor behoud van het monument in gang gezet, wat er toe heeft geleid dat de huidige eigenaar de pastorie wil verkopen. Een koper weet dat het om zo’n monument gaat, dat dat eisen stelt aan de ontwikkeling ervan en dat er overleg met of in sommige gevallen toestemming van de gemeente nodig is om het gebouw een nieuwe bestemming te geven. Vanwege die restricties is het opdrijven van de prijs volgens B&W ook niet te verwachten. Bovendien zou de gemeente, als ze het gebouw al zou aankopen, geen functie voor de pastorie hebben. Ook beschikt de gemeente zelf niet over de nodige expertise om het pand zodanig te herontwikkelen dat het een duurzame toekomst krijgt.