School Diemen

Diemen stuurt minister noodkreet over tekort aan leerkrachten

 

De gemeente Diemen heeft minister Slob van onderwijs een noodkreet gestuurd over het tekort aan leerkrachten. Doordat Slob leerkrachten in Amsterdam en Almere een salaristoeslag heeft toegezegd, dreigt Diemen ernstig de dupe te worden, legt wethouder Jeroen Klaasse uit. ‘’Net als voor scholen in Amsterdam en het nabijgelegen Almere is het voor scholen in Diemen elk jaar weer een uitdaging om de formatie sluitend te krijgen. Het werven van nieuwe leerkrachten en het behoud van de reeds aanwezige leerkrachten vraagt veel van schooldirecteuren en schoolbesturen. De aanpak zoals deze nu is aangekondigd maakt de uitdaging om leerkrachten te werven en te behouden voor onze Diemense scholen nog veel groter. Wij merken reeds in de eerste week de effecten van de noodplannen in onze regio.’’ Zo zijn er leerkrachten die in de afgelopen week hun sollicitatieprocedure bij een Diemense school hebben afgebroken om in Amsterdam aan het werk te gaan. Schoolbesturen met leerkrachten in zowel Diemen als Amsterdam spreken ook hun zorgen uit over de ongelijkheid die er binnen hun organisaties is ontstaan. ‘’Wij constateren dat het gekozen beleid zorgt voor een ongelijk speelveld. De angst dat door de noodplannen veel van onze leerkrachten, onderwijsassistenten en zij-instromers weg zullen trekken naar scholen in Amsterdam en Almere is reëel. Gevolg is een nóg groter tekort op de basisscholen in Diemen, met alle gevolgen voor de leerkrachten en vooral de leerlingen.’’ Diemen vraagt ‘in het belang van goed onderwijs voor de kinderen op Diemense scholen om een noodplan in te dienen zoals dit ook voor de ons omringende grote steden is gedaan en om de bijbehorende financiële middelen.’’