Holland Park meer in ’t vizier bij strijd tegen hennepkwekerijen

Burgemeester Boog van Diemen heeft deze week opnieuw een huurwoning in de nieuwbouwwijk Holland Park laten sluiten nadat daar een grote professionele hennepkwekerij was ontdekt. Daarbij was sprake van een brandgevaarlijke situatie en diefstal van stroom. Door de sluiting kan het huurcontract worden ontbonden en kan een woningzoekende de woning huren. De afgelopen maanden zijn herhaaldelijk woningen in Holland Park tijdelijk gesloten wegens hennepkwekerijen of drugsvondsten. Burgemeester Boog in een toelichting: “De ervaring leert dat er relatief meer hennepkwekerijen worden aangetroffen in buurten waar men anoniemer kan huren, dit zijn onder meer nieuwbouwwijken zoals Holland Park waar de nieuwe bewoners elkaar nog niet goed kennen. Daarnaast hebben wij extra aandacht voor signalen en controles in Holland Park omdat hier veel duurdere huurwoningen in de vrije sector te vinden zijn. De screening van nieuwe huurders door verhuurders is bij dit soort woningen niet altijd goed op orde. Daardoor kunnen criminelen makkelijker gebruik maken van de woningen. De gemeente oefent daarom ook druk uit op eigenaren en woningbemiddelaars om potentiële huurders beter te screenen en woningen ook regelmatig te controleren op rechtmatig gebruik.”