Woonkansen

Diemen krijgt directe bemiddeling voor urgente woningzoekende

In Diemen wordt directe bemiddeling ingevoerd voor urgent woningzoekenden. Daarbij wordt de verbinding tussen de vraag van zo’n woningzoekende en de vrijgekomen woning gemaakt door de bemiddelaar. Het plan is om in Diemen een ‘matchingtafel’ op te zetten waar gemeente, corporaties en zorgpartijen aan zullen zitten. Door gezamenlijk de vrijkomende woningen en urgenten op de wachtlijst te bespreken kunnen de woonbehoeften van de urgenten beter gematcht worden met het aanbod. Het huidige systeem met urgentieverklaringen sluit niet altijd aan bij de behoefte van de urgent woningzoekenden. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat de nummer twee op de lijst wacht op een gelijkvloerse woning, maar dat die woning naar de nummer één op de wachtlijst gaat. De nummer twee moet dan wachten tot er weer een gelijkvloerse woning vrijkomt. Het doel van directe bemiddeling is een kwalitatief betere match van urgent woningzoekenden en woningen en een kortere wachtlijst voor urgenten, legt de gemeente uit. De gemeente Diemen loopt met directe bemiddeling vooruit op het nieuwe woonruimteverdeling stelsel van sociale huurwoningen. Directe bemiddeling zal na de zomer worden toegepast. De woningzoekenden die een urgentieverklaring hebben, worden hierover op tijd geïnformeerd.