Diemen mag bomen rond station kappen voor aanleg spoorviaduct

De gemeente Diemen mag in totaal 183 bomen kappen rond station Diemen voor de aanleg van een nieuw spoorviaduct en de daarvoor benodigde tijdelijke omleiding. Het kappen van die bomen begint nu volgende maand. Een onafhankelijke commissie heeft het bezwaar van bewoners van het Van Gemertplantsoen tegen de kap van een aantal van die bomen verworpen. De commissie vindt dat Diemen voldoende heeft aangetoond dat de kapvergunning nodig is voor de nieuwe spooronderdoorgang en er geen aanleiding is om die door B&W verleende vergunning niet te verlenen. Wel zou de gemeente duidelijker moeten aangeven wanneer er nieuwe bomen worden geplant en welke soorten bomen dat zijn. Het college neemt dat advies over en zal dit in de vergunning herstellen. Het college van B&W heeft ProRail gevraagd te wachten met het kappen van bomen tot de uitspraak van de commissie voor de bezwaarschriften bekend was. Ook tijdens de werkzaamheden van afgelopen weken, in het kader van het verleggen van kabels en leidingen, zijn geen bomen voortijdig gekapt. Tijdens het werk wordt kritisch bekeken of sommige bomen toch kunnen blijven staan. Er worden ook nog 17 bomen verplant en elders in Diemen geplaatst. Als de spooronderdoorgang is gerealiseerd, wordt er minimaal hetzelfde aantal bomen dat is gekapt weer aangeplant.

(archieffoto)