Weer klachten over nachtelijke geluidshinder GVB Diemen

Bewoners van Holland Park in Diemen klagen opnieuw over geluidshinder van nachtelijke werkzaamheden bij de naastgelegen Hoofdwerkplaats van het GVB aan de Provincialeweg. Die klachten zijn ook weer toegenomen nu er met het warme weer vaker met open ramen wordt geslapen. Daarbij gaat het om ‘trambaan-achtige geluiden’, trillingen door langsrijdende treinen en andere geluiden. Een aantal bewoners heeft een klacht ingediend bij het GVB zelf terwijl anderen contact hebben opgenomen met de gemeente Diemen. Een enkeling heeft ook contact opgenomen met de politie maar ‘die doet er niets mee’. Twee maanden geleden deelde het GVB op vragen van diemerkrant.nl naar aanleiding van soortgelijke klachten mee dat de nachtelijke werkzaamheden zouden stoppen en dat dat werk voortaan overdag uitgevoerd zou worden.