Gemeentehuis

B&W willen verbod op lachgas en messen in delen Diemen

B&W van Diemen willen het recreatief gebruik van lachgas als dat overlast geeft in bepaalde delen van de gemeente kunnen verbieden. Ook wil het college een verbod op messen. Verder wil het college het samenscholingsverbod bij ordeverstoring uitbreiden. Dat alles staat in een voorstel aan de gemeenteraad ter wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening. ”Messen en steekwapens horen niet in de openbare ruimte, dus willen we die kunnen verbieden. Helaas zien we ook in Diemen een toename van het bezit van steekwapens onder jongeren. Dat moeten we op verschillende manieren bestrijden. Onze voorstellen helpen ook om beter op te kunnen treden bij overlast van lachgas gebruikers. Lachgas is niet onschuldig. Het levert grote problemen op voor de volksgezondheid en onder invloed van lachgas vinden steeds meer ongelukken plaats. Daarnaast ondervinden diverse buurten in Diemen hinder van groepen die samen lachgas gebruiken. Daar kunnen we straks tegen optreden.’’ Als de raad met de voorstellen akkoord gaat, dan kan de burgemeester gebieden of publiek toegankelijke gebouwen aanwijzen waar de nieuwe verboden gelden.