basisschool ark

Geen leerlingen Diemen buiten beeld tijdens sluiting scholen

Tijdens de sluiting van de scholen tijdens de coronacrisis zijn er geen leerlingen van basisscholen in Diemen buiten beeld geweest. Dat stellen B&W in antwoord op raadsvragen van Ons Diemen. In enkele gevallen moest de school bijspringen om te zorgen voor technische hulpmiddelen. ‘’Daar is door overleg met de scholen door maatwerk en door reeds bestaande regelingen een oplossing voor gevonden. Alle scholen in Diemen hebben de bij hun beschikbare laptops verdeeld onder de leerlingen. Het ter beschikking hebben van een laptop betekende echter niet in alle gevallen dat leerlingen ook daadwerkelijk altijd hebben ingelogd in de digitale leeromgeving. De mogelijkheid bestond om afstandsonderwijs te volgen, echter niet in alle gevallen is dat even consequent gebeurd. De scholen hebben hier gedurende de gehele scholensluiting goed zicht op gehad en waar mogelijk, al dan niet in samenwerking met leerplicht, actie op ondernomen. Zodoende zijn er geen leerlingen buiten beeld gebleven gedurende de scholensluiting.’’ De gemeente heeft tijdens de schoolsluiting ook bijna dagelijks contact gehad met de scholen en schoolbesturen om de stand van zaken voor die dag te bespreken en eventuele knelpunten in kaart te brengen. ‘’De gemeente heeft geen reden gezien voor ingrijpen of bijspringen omdat de scholen en schoolbesturen zelf zeer (pro)actief te werk zijn gegaan om alle leerlingen te bereiken. In sommige gevallen betekende dit ook dat leerlingen terug naar school zijn gehaald om tijdens de noodopvang afstandsonderwijs te volgen.’’