Erik Boog wil graag burgemeester van Diemen blijven

Erik Boog wil graag nog eens zes jaar burgemeester van Diemen blijven. Op 19 mei 2021 eindigt zijn eerste ambtstermijn maar Boog heeft inmiddels aan de Commissaris van de Koning van Noord-Holland aangegeven dat hij in aanmerking wil komen voor herbenoeming als burgemeester van Diemen. β€˜β€™Met veel enthousiasme en inzet wil ik mijn werk als burgemeester in ons werelddorp Diemen voortzetten. Het is een voorrecht om hier burgemeester te mogen zijn. Er is nog veel te doen. Ik blijf mij graag inzetten voor een veilig, sociaal en zelfstandig Diemen. Ook in de komende tijd, wanneer de grote gevolgen van de coronacrisis steeds duidelijker voelbaar worden. Hopelijk krijg ik die mogelijkheid.’’ Daarmee is een procedure voor herbenoeming ingezet waarbij eerst een vertrouwenscommissie, bestaande uit de voorzitters van de gemeenteraadsfracties, een aanbeveling van de gemeenteraad aan de minister van Binnenlandse Zaken gaat voorbereiden. In december zal deze conceptaanbeveling in een besloten vergadering aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Die aanbeveling gaat dan via de Commissaris van de Koning naar de minister van Binnenlandse Zaken. Het is de bedoeling dat dan een Koninklijk besluit volgt voor herbenoeming van de burgemeester voor een periode van zes jaar.