Boog noemt Amsterdams scholenplan ‘onheilsscenario’

Burgemeester Boog van Diemen noemt het Amsterdamse plan om scholieren uit eigen stad voorrang te geven bij plaatsing op de middelbare school van hun voorkeur een ‘onheilsscenario’. Wethouder Jeroen Klaasse van onderwijs heeft dat plan in een gezamenlijke brief met zijn collega’s van Ouder-Amstel en De Ronde Venen ook scherp afgewezen. ‘’Dat is echt een zeer zorgelijke ontwikkeling. Dat scenario moet van tafel,’’ aldus Klaasse. Boog licht dat verder toe: ‘’Voor de groepen die de komende jaren voor de keus van een middelbare school staat, springen we nu in de bres. Hun kans op een middelbare-schoolcarrière op een van hun voorkeursscholen verdwijnt bij dit plan achter de horizon. Dat is onverteerbaar. We hebben hier inmiddels ook al veel signalen over gekregen van ongeruste ouders. Wij signaleren dat er in het onheilsscenario alleen een verschuiving plaatsvindt van de groep teleurgestelde kinderen. Dat zullen in dat scenario alleen de kinderen zijn afkomstig uit de regiogemeenten. Een eerste inschatting leert dat dan minder dan de helft van de basisschoolleerlingen uit Diemen op een school voor voortgezet onderwijs van een van hun drie eerste voorkeuren wordt geplaatst.’’ Klaasse zegt: ‘’Mede door de regiofunctie van Amsterdam hebben we helaas nog geen middelbare school in Diemen en Diemense leerlingen zijn dus sterk aangewezen op het aanbod in Amsterdam. Het zou dan ook heel wrang zijn als ze nu geen gelijke kansen meer hebben op de school van hun voorkeur. Daarom hebben we onze Amsterdamse collega-wethouder en de OSVO gevraagd dit scenario van tafel te halen.’’