Studenten in Diemen met huurschuld krijgen ondersteuning

Studenten in Diemen die kampen met een problematische huurschuld en die door de coronacrisis hun baan zijn kwijt geraakt, krijgen steun van de gemeente. De crisis heeft vooral flexwerkers getroffen, waaronder ook veel studenten. In samenwerking met de Stichting Welzijn Diemen SWD, de MaDi en woningstichting De Key die de studentencomplexen aan de Rode Kruislaan en de Bergwijkdreef in Diemen beheert heeft de gemeente Diemen daarom een pilotproject ontwikkeld om een aantal van deze studenten tijdelijk werk te bieden in combinatie met een schuldhulptraject. Met de inkomsten uit het werk kan de huurschuld worden afgelost, en gelijktijdig worden gewerkt aan stabilisatie. Voor de pilot hebben B&W aan SWD een budget beschikbaar gesteld van 20.000 euro voor twaalf tot veertien van dergelijke trajecten.