Kaartverkoop

Theater De Omval kan noodsteun krijgen van provincie

Theater De Omval in Diemen kan 88.400 euro ontvangen uit het Noodfonds Sociale Infrastructuur van de provincie Noord-Holland. Die bijdrage is dan bedoeld als compensatie voor de inkomsten die De Omval derft tot 1 januari 2021 als gevolg van de coronabeperkingen. De Omval heeft de totale inkomstenderving geraamd op 136.000 euro waarvan de provincie 65 procent kan vergoeden. Van de gemeente Diemen wordt dan wel gevraagd als ‘matching’ de overige 35 procent bij te dragen. B&W hebben daartoe deze week besloten om een bedrag van 47.600 euro beschikbaar te stellen. Dat geld komt dat weer uit corona-compensatie voor cultuur en ontspanning die de gemeente zelf ontvangt van de rijksoverheid. GS van Noord-Holland beslissen later dit jaar over de definitieve toekenning. Theater De Omval is eerder deze maand weer begonnen met het nieuwe seizoen maar beschikt over een beperkte capaciteit vanwege de geldende coronaregels.