Meerlanden statiegeld

Afvalstoffen Diemen moet tot bijna zes procent omhoog

De afvalstoffenheffing moet in Diemen volgend jaar omhoog om de, mede door corona ontstane extra kosten te dekken. B&W stellen in de begroting voor het tarief voor een gezin met twee kinderen te verhogen met 21,15 euro naar 383,40 euro. Dat is een verhoging met 5,8 procent. Alleenstaanden gaan met 305,95 euro 14,95 euro ofwel 5,1 procent meer betalen. Dat is nodig omdat de ramingen van de kosten voor de afvalinzameling over heel 2020 niet rooskleurig zijn. Het college geeft aan dat afvalbedrijf Meerlanden rond 211.000 euro meer kwijt is geweest wegens corona. Weliswaar wordt sinds enkele weken plastic, drankenkartons en blik alsmede papier en karton bij een 500-tal huishoudens in Diemen apart ingezameld maar dat leidt dit jaar nog niet tot een daling van de hoeveelheid restafval. Verder stelt het college voor ook de OZB op eigen woningen en de rioolheffing te verhogen en wel beide met 1,7 procent.