Diemen weer bovenaan corona-lijst, situatie zorgelijk

Diemen staat dezer dagen weer bovenaan de lijst van aantal nieuwe geconstateerde coronabesmettingen per 100.000 inwoners. Diemen komt over de laatste week met 255,6 op een tweede plaats, alleen Weesp ‘scoort’ nog iets hoger met 263,7. Burgemeester Boog spreekt van een zorgelijke situatie en verwacht dat nieuwe maatregelen onontkoombaar zijn. ‘’Veel mensen houden zich onvoldoende aan de gedragsregels. De sociale en economische gevolgen van de crisis worden steeds groter. Er is steeds meer onrust en onduidelijkheid over de koers en de concrete maatregelen. Daarmee komt het draagvlak steeds meer onder druk te staan. Ik ben zelf ook kritisch op het beleid van het kabinet en adviezen van het RIVM. De onlangs uitgevaardigde maatregelen vind ik onduidelijk en zij lijken weinig effectief (horeca). En ik betreur het zeer dat de testcapaciteit zo achterblijft en de noodzaak tot eerdere opschaling zo is onderschat door het kabinet. Een goed testbeleid is immers cruciaal voor een effectieve aanpak van het virus.’’ Boog gaat echter niet bij de pakken neerzitten: ‘’Ik hoop dat u het vertrouwen ook houdt, want als er nieuwe maatregelen komen om een tweede golf van besmettingen te breken, dan valt of staat de effectiviteit wederom bij ons gedrag en de naleving van de regels. Lieve Diemenezen en Diemenaren, ik weet dat dit alles veel van ons vraagt, maar ik hoop dat ik op u kan blijven rekenen. We moeten volhouden!’’