basisschool ark

Achterstellen leerlingen Diemen op scholen A’dam gaat niet door

Het plan om leerlingen uit Amsterdam zelf voorrang te geven op leerlingen uit Diemen en andere randgemeenten bij de plaatsing op een middelbare school van hun voorkeur gaat niet door. Dat heeft de Vereniging van schoolbesturen in het Amsterdams voortgezet onderwijs OSVO bekend gemaakt. Het huidige systeem blijft grotendeels intact: achtstegroepers uit Amsterdam én randgemeenten waaronder Diemen moeten nog steeds voor het einde van het schooljaar een lijst met voorkeursscholen invullen. Scholieren die hun onderwijs in het vmbo vervolgen vullen 4 (vmbo-b en vmbo-k) of 6 (vmbo-t) scholen in, havo- en vwo-scholieren in spe noteren 12 scholen. In maart 2021, als bekend is hoeveel leerlingen zich hebben aangemeld, zal berekend worden op welke scholen er extra plekken kunnen worden gemaakt. Het OSVO denkt dat daarmee een flinke verbetering van het systeem wordt bereikt en dat minder kinderen op een school van een lagere keuze worden geplaatst. Het OSVO erkent daarbij tevens dat het lastig blijkt om een grens te trekken bij welke leerling uit welke randgemeente dan nog wel of geen voorrang krijgt. Wethouder Jeroen Klaasse van Diemen had met vele collega-bestuurders uit de omgeving van Amsterdam bezwaar gemaakt tegen het achterstellen van niet-Amsterdamse leerlingen.