Vattenfall wil ook voor Diemen op zoek naar aardwarmte

Vattenfall wil in de regio Diemen-Almere verder gaan zoeken naar aardwarmte om  het bestaande warmtenet ook van Diemen verder te vergroenen. Het energiebedrijf heeft daartoe samen met afvalbedrijf HVC en de gemeente Almere een aanvraag voor een  opsporingsvergunning aardwarmte ingediend. Bij aardwarmte, of geothermie, wordt warmte uit diepe aardlagen gebruikt voor het verwarmen van bijvoorbeeld kassen of huizen. Daarmee worden fossiele brandstoffen vervangen en wordt CO2-uitstoot voorkomen. In Nederland zijn momenteel twintig zogeheten aardwarmte-doubletten in bedrijf, maar nog geen in de regio Almere-Diemen-Amsterdam. Sinds 2016 werken een reeks partijen samen aan onderzoek naar de mogelijkheden voor aardwarmte in de regio Almere-Diemen. Met dit onderzoek wordt de potentie van de ondergrond voor aardwarmte beter in kaart gebracht. Met de nieuwe vergunningsaanvraag wordt de volgende stap gezet in de ontwikkeling van aardwarmte, maar er is nog een lange weg te gaan, benadrukt Vattenfall.