Jongerenraad Diemen

Diemen wil wegens corona jongerenwerk versterken

De gemeente Diemen wil, mede vanwege signalen die in de coronatijd nadrukkelijker naar voren komen, het jongerenwerk uitbreiden om in te kunnen spelen op de toename in het aantal meldingen en om de samenwerking met andere partners in de wijk te intensiveren. ‘’Jongeren zijn in de coronatijd een veelbesproken groep. Het wegvallen van structuur van het dagelijks leven, de zichtbaarheid van (groepen) jongeren op straat en de toenemende landelijke signalen dat jongeren op steeds jongere leeftijd de verleidingen van de criminaliteit moeten leren weerstaan, maken dat het belang van jongerenwerk groter wordt. Het is belangrijk dat er in Diemen voldoende jongerenwerkers op straat aanwezig zijn om met de jongeren in gesprek te blijven,’’ schrijft de gemeente. Ook spelen de jongerenwerkers een belangrijke rol in het stimuleren en activeren van jongeren, onder andere door het organiseren van activiteiten voor, door en met jongeren. Het jongerenwerk is ondergebracht bij de Welzijnsstichting en wordt momenteel door één jongerenwerker in parttime dienstverband uitgevoerd. Daarom wordt binnenkort samen met de Welzijnsstichting een uitbreiding voorbereid. ‘’Zodoende kan steviger worden ingezet op het bereiken en begeleiden van verschillende groepen jongeren in Diemen.’’