Buitenlust

Diemen maakt plannen voor bouw speelveld wijk Buitenlust

De gemeente Diemen wil doorgaan met het plan om zo’n veertig sociale huurwoningen te bouwen op het speelveld bij de wijk Buitenlust. Daartoe zijn drie modellen opgesteld waarvan er één met een woongebouw van acht verdiepingen. Bewoners van Buitenlust krijgen nu de gelegenheid online op die drie modellen te reageren. De plannen zijn daartoe uitgebreid en met een video gepresenteerd op een website socialewoningbouwdiemen.nl waar bewoners hun mening kunnen geven aan de hand van een vragenlijst. De gemeente kiest daarbij voor een online consultatie in verband met corona. Wel krijgen de mensen die niet online kunnen reageren een mogelijkheid om op 7 oktober in de raadzaal een panelenpresentatie te komen bekijken en een vragenlijst in te vullen. B&W schrijven verder: ‘’Met uw reactie en die van de andere bewoners van Buitenlust zullen wij een conceptplan maken die we later dit najaar presenteren. Daarna gaat dit concept-plan naar het college van B&W en de gemeenteraad. De gemeenteraad neemt dan op basis van het conceptplan en de opmerkingen van de buurt een besluit om wel of niet te bouwen in Buitenlust.’’ Een comité dat vrijwel alle bewoners van de wijk vertegenwoordigt verzet zich al sinds de eerste ideeen fel tegen de plannen om het sportveld te bebouwen.