Na coronahosts komen er nu coronawijzers in Diemen

De gemeente Diemen wil binnenkort, na de coronahosts, gaan werken met coronawijzers. Die moeten nadrukkelijker dan hun voorgangers gaan wijzen op de noodzaak 1,5 meter afstand aan te houden. ‘’Ook kunnen zij ondersteunend zijn aan het dringende advies om mondkapjes te dragen in publiek toegankelijke binnenruimtes. Dat zullen ze doen op drukke plekken in Diemen, bijvoorbeeld: in de winkelcentra, op de markt en bij het zwembad,’’ aldus een update van B&W aan de raad. ‘’De coronawijzers hebben geen bevoegdheden om in te grijpen, maar zijn te beschouwen als de vooruitgeschoven post van de corona-handhaving, die niet alleen het publiek aanspreekt, maar ook signalerend werkt. Effect ervan is dat het publiek continu bewust gemaakt wordt van de 1,5 meter en er een positief signaal uitgaat naar de mensen die zich goed aan de regels houden. Bovendien laten we zien dat we er serieus op letten of en hoe de geldende regels worden nageleefd. De inzet van de coronawijzers is een initiatief van samenwerkende winkeliers, sportverenigingen en de gemeente.’’ In de brief aan de raad gaan B&W niet in op het feit dat Diemen al enkele malen de hoogste of bijna-hoogste besmettingsgraad had in heel Nederland.